MŠMT dotační Program MŮJ KLUB na rok 2018

posted in: Novinky | 0

Milí kolegové,

dne 1.12.2017 vyhlásilo MŠMT dotační Program MŮJ KLUB na rok 2018 (nahrazuje Program VIII. z roku 2017), který je určen na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže.

O dotaci mohou žádat i Sbory dobrovolných hasičů, ve kterých působí sportovní družstva mladých hasičů. V přílohách zveřejňujeme základní informace “JAK NA TO”, které byly zpracovány ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR.

 

Termín podání žádostí v listinné i elektronické podobě je 29.12.2017.

Žádosti se vkládají do :

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

Tento is-systém otevře MŠMT začátkem příštího týdne.

 

Vzhledem k velmi krátké době termínu podávání žádostí doporučujeme všem SDH, kterých se program týká již nyní si připravit všechny povinné přílohy a po zpřístupnění systému pouze vyplnit žádost, nahrát přílohy a vše odeslat v listinné i elektronické podobě dle návodu v přílohách.

 

Tato neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 100 % celkových nákladů projektu !

 

Další informace k podávání žádostí budou zveřejňovány na www.dh.cz

 

Dovoluji si vás touto cestou požádat o Váš osobní kontakt se všemi SDH, které pracují s dětmi a mládeží a věnují se sportovní činnosti – nejlépe telefonicky v co nejkratším termínu, aby o možnosti žádat o dotaci byli informováni skutečně všechny sbory, kterých se to týká. Velmi Vám za to děkuji.

 

Zároveň si Vás dovoluji požádat o doplnění centrální evidence o sportovce v soutěžích 2017, tedy ty, kteří se zúčastnili okrskových nebo okresních kol hry Plamen, dorostu nebo požárního sportu mužů a žen.

Doplnění evidence aktivních sportovců (tedy těch, kteří se zúčastnili min. 4 soutěží za rok) je v kompetenci SDH pomocí elektronického formuláře, zveřejněného na www.dh.cz/mládez/sportovní činnost/registrace sportovců/doplnění evidence aktivních sportovců. Evidence je platná do roku 2020, lze ji průběžně doplňovat, odhlásit člena z registru aktivních sportovců lze však pouze přes OSH.

 

Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu a pomoc, jsme si vědoma, že adventní čas přináší i hromadu jiných povinností a úkolů a že vyhlášení dotačních programů MŠMT – sport nepřichází v ten pravý čas. Přesto Vás osobně prosím, buďte nápomocni našim SDH při podávání žádosti.

 

Velice Vám za to děkuji.

 

S pozdravem

 

Ing. Monika Němečková

 

ke stažení:

clenska zakladna

Informace – Muj klub – Jak na to

Projekt – vzor

VZ 2016 – vzor