Dotazník pro SDH – Covid 19

posted in: Novinky | 0

VV SH ČMS dne 4.června 2020 schválil formát dotazníku, který je určen pro SDH. Jde o získání statistických údajů, přesně o zapojení SDH do pomoci obcím při Covid – 19.

Na žádost vedoucího ÚORR Roberta Kučery a ÚOROO Bohumíra Martínka vám zasílám odkaz na dotazník a prosím Vás o jeho předání do SDH.

Dotazník bude pro sbory rovněž k dispozici na www.dh.cz

 

Vyplnit ho samozřejmě můžete i z úrovně OSH nebo KSH (pokud již např. máte tyto údaje od sborů k dispozici), ovšem pro další zpracování je nezbytné vložit každý sbor samostatně.

Termín pro zaslání dat je do 30.07.2020

 

odkaz na dotazník:

Dotazník pro SDH

posted in: Novinky | 0

VV SH ČMS dne 4.června 2020 schválil formát dotazníku, který je určen pro SDH. Jde o získání statistických údajů, přesně o zapojení SDH do pomoci obcím při Covid – 19.

Na žádost vedoucího ÚORR Roberta Kučery a ÚOROO Bohumíra Martínka vám zasílám odkaz na dotazník a prosím Vás o jeho předání do SDH.

Dotazník bude pro sbory rovněž k dispozici na www.dh.cz

Vyplnit ho samozřejmě můžete i z úrovně OSH nebo KSH (pokud již např. máte tyto údaje od sborů k dispozici), ovšem pro další zpracování je nezbytné vložit každý sbor samostatně.

Termín pro zaslání dat je do 30.07.2020.

odkaz na dotazník:

Pohárová soutěž v Litochovicích se ve schváleném termínu nekoná, žádost o náhradní termín je předána ORR při OSH ve Strakonicích

posted in: Novinky | 0

V reakci na nadále trvající mimořádná opatření ( https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-500-osob-s-ucinnosti-od_19329_4135_1.html ) se náš sbor rozhodl požádat o přeložení pohárové soutěže z 27.6.2020 na nový termín 5.9.2020. Propozice a časová organizace soutěže by zůstala zachována. Bohužel mimořádná opatření dosud nejsou v souladu s naší schopností zajistit především právně bezpečné pořádání sportovní akce a nemůžeme si dovolit podstupovat rizika z opatření plynoucí.
Děkujeme za pochopení Za SDH LITOCHOVICE: Ing. Božka Jaroslav