Pozvánka na veletrh PYROS/ISET

posted in: Novinky | 0

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás tímto pozvali na naši expozici na veletrhu PYROS/ISET. Níže uvedený promo kód Vám umožní vstup na veletrh zdarma. Stačí se registrovat dle návodu níže.

Promo kód:

VMZ54Z5958

Postup registrace firemní pozvánky:
– jděte na www.bvv.cz/idet nebo /pyros nebo /iset
– klikněte na banner „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“
– vyberte veletrh podle pozvánky, poté zadejte PROMO KÓD z firemní pozvánky.
– vyplňte zobrazený formulář a odešlete

Po registraci Vám pořadatel veletrhu emailem zašle voucher ve formátu PDF, který si vytiskněte. PDF pak použijte na turniketech u vstupu na veletrh. Bezplatný vstup na veletrh lze uplatnit i v případě PDF uloženého v mobilním zařízení.

Pokud máte dotazy či problémy s registrací , obraťte se, prosím, na náš HelpDesk, telefonní číslo +420 541 152 926.
Telefonní linka je v provozu vždy Po – Pá, 9:00-15:00 h.

Na Vaši návštěvu se těší

COFI s.r.o.

Cvičení jednotek SDH v roce 2019

posted in: Novinky | 0

Ve dnech 3. – 5. května 2019 pořádala Odborná rada represe Strakonice (dále jen „ORR“) ve spolupráci s jednotkou SDH Čimelice (dále jen „jednotka“) cvičení („Cvičení jednotek SDH v roce 2019“) pro dobrovolné jednotky požární ochrany v okrese Strakonice a Písek. Toto cvičení bylo již osmým ročníkem.

Jednotka připravila cvičení po dohodě s členy ORR a domluvila odborné poradce a lektory. Pro páteční výcvik bylo připraveno pátrání po zraněných osobách v neznámém terénu, tj. louka, les. Zde dohlíželi na správné ošetření nalezených a zraněných osob záchranáři paní Barbora Volfová a pan David Voříšek. Toto cvičení trvalo cca 2 hodiny, figuranti byli namaskováni různými zraněními, např. propíchnutá ruka rezavým řebíkem, otevřená zlomenina a tepenné krvácení. Po skončení tohoto cvičení proběhlo závěrečné vyhodnocení s klady i zápory.

Zahájení sobotního cvičení se zúčastnil pan Mgr. Jiří Žižka – starosta KSH JčK a pan Ing. Jiří Heinrich – starosta OSH Písek.

            Letošního cvičení se zúčastnilo 12 jednotek požární ochrany v počtu přibližně 60 osob. V areálu bylo zajištěno ubytování v dřevěných chatkách a plně k dispozici byla kuchyně. Stravu nám připravovali kuchaři Václav Brušák, Jan Hadinger a Václav Kotrba. Pro páteční zpestření jídla byla připravena dršťková polévka, kterou přichystalo Fišergastro.cz.

Sobotní ráno nám připravilo slunečné počasí, a proto byla zvolena následující témata: poskytnutí předlékařské a první pomoci, práce s proudnicí, stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem a pro nové nositele dýchací techniky i zásady nositelů dýchací techniky a dálková doprava vody. Zásady první pomoci provedl pprap. Ladislav Fric, Dis.  Práci s proudnicí po odborné stránce ukázal a kontroloval npor. Bc. Lukáš Kamenský. Oba jsou příslušníky HZS JčK,ÚO Písek. Se stavbou protipovodňových hrází cvičící seznámil Ing. Pavel Škarda, člen ORR, a se zásadami nositelů dýchací techniky seznámil Ing. Jan Hadinger – člen jednotky SDH Horní Bříza. Cvičící, stejně jako loni, byly seznámeni s pátráním po ztracené osobě v neznámém terénu pomocí služebního psa, ukázku a teorii připravil pan Pavel Varnuška se svým psem. Po chutném obědě proběhla dálková doprava vody z rybníka do požární nádrže místní firmy, která měřila cca 820 m – po odborné stránce zajišťoval vedoucí cvičení pan Dušan Vokatý, zástupce velitele jednotky. Při vedení dálkové dopravy vody bylo nutné vést hadicové vedení při komunikaci, překonat železniční trať a orientovat se ve firmě. Zde bylo použito i zadýmení garáže, aby si noví členové vyzkoušeli zásah v dýchací technice. Při provádění tohoto úkolu se spustil silný déšť, tak nám byl úkol ztížen nepříjemnými povětrnostními podmínkami. Po ukončení tohoto úkolu a návratu do areálu proběhlo závěrečné vyhodnocení celého cvičení. Závěrem je třeba říci, že toto cvičení má smysl a mělo by se s ním další roky pokračovat. Tohoto názoru byli i starostové.

            Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se cvičení zúčastnili, odborným lektorům, kuchařům i hostům. Zde je třeba též poděkovat sponzorům za finanční dary a to starostovi obce Čimelice panu Vladimíru Pánkovi a zastupitelům obce za nemalou finanční podporu, Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. a majitelům a správci rekreačního zařízení v Čimelicích.

Vypracoval dne 5.5.2019

Ing. Pavel Škarda, člen ORR a zástupce vedoucího cvičení

NADACE ČEZ – prezentace společnosti

posted in: Novinky | 0

Oranžová podpora projektu OTAVSKÝ PLAMÍNEK

OTAVSKÝ PLAMÍNEK – tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice.

Projekt byl založen se záměrem zvýšit úroveň vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva, zejména pak dětí a mládeže v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

Organizátoři si od samého počátku vytyčili cíl v podobě podpory a pomoci rozvíjet mimoškolní aktivity dětí, jejich znalosti, vědomosti a dovednosti v celém širokém spektru požární ochrany a souvisejících oblastí. Naší snahou je děti a mládež motivovat i mimo jiné k získání odborných dovedností v požárně-technických disciplínách a prezentovat tak jednu z dalších možností volnočasových aktivit dětí v našem městě a na okrese Strakonice.

Za jedenáct let své existence jsme od původní jednorázové akce dospěli až k celoročnímu projektu, jehož aktivity jsou určeny všem dětem předškolního i školního věku.

Otavský Plamínek se od samého počátku setkal i s velkým ohlasem ze strany oslovených firem, institucí a organizací, které nám ho svou účastí a finanční podporou pomáhají zajistit.

Díky grantovému programu zaměřenému na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života obyvatel ve všech regionech České republiky, zejména v oblasti zdravotnictví, dětí a mládeže, sociální oblasti, vědy a vzdělávání, ochrany lidského zdraví a lidských práv, kultury, životního prostředí, je od roku 2014 naším generálním sponzorem i NADACE ČEZ, která významným způsobem přispívá k zabezpečení chodu celého projektu.

Odkaz na stránky: NADACE ČEZ

Tatrování 2019

posted in: Novinky | 0

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás, Vaše rodinné příslušníky, přátele i kamarády pozvat již na devátý ročník

Zbirožského hasičského tatrování.

To se letos, výjimečně z organizačních důvodů, uskuteční již v sobotu 25. května 2019

Místo, tedy Expozice požární ochrany v areálu HZS ČR ve Zbirohu (okres Rokycany, Plzeňský kraj) a čas od 10,00 do 16,00 hodin zůstávají beze změny.

Ke změně termínu jsme nuceni přistoupit z důvodu rozsáhlých stavebních úprav, které začnou v areálu již v červnu a budou trvat minimálně do poloviny příštího roku.

Jako kompenzaci za tuto změnu se návštěvníci mohou těšit na velmi bohatý doprovodný program. Ten je letos připravován ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, se kterým chceme široké veřejnosti představit Národní humanitární základnu, a bude zahrnovat kromě klasického programu, jemuž dominuje Volba MISS Tatra a Mistrovství republiky ve výměně předního kola na vozidle Tatra 815, také mnoho atrakcí a ukázek pro veřejnost.

Na místě bude aktivní nafukovací skluzavkové centrum v designu hasičské stanice, simulátor přetočení vozidla na střechu (profesionální otočný simulátor autonehody), simulátor nárazu (profesionální trenažer simulující náraz automobilu v rychlosti 30 km/h a nabízí tak reálný výchovný účinek), pit stop simulátor výměny kol (zkoušení samostatně nebo v rámci souboje s protivníkem výměny kol). V rámci ukázek bude představena nová cisternová zodolněná stříkačka značky Tatra  – tzv. TITÁN, která zaujmejiž na první pohled a to nejen svými rozměry, její délka je 11 m, ale i nezaměnitelným vzhledem, který jim dávají zejména použité vojenské kabiny odolávající balistickým a výbušným hrozbám podle armádní standardizační dohody STANAG, a která by měla nahradit stávající hasičský tank.

Také soutěž o nejkrásnější Tatru bude letos bohatší. Organizátoři nebudou hodnotit a následně vyhlašovat pouze jedinou vítězku, ale Vaše kráska bude hodnocena hned v několika kategoriích, což zvyšuje naděje na vítězství. Samostatně se budou hodnotit současná požární technika, stará požární technika končící podvozky T 148 a T 813, osobní automobily, nákladní automobily a nebude samozřejmě chybět ani MISS sympatie, kterou vybírají sami návštěvníci.

Pokud Váš sbor také vlastní pečlivě opečovávaný kousek techniky značky Tatra, neváhejte ho přihlásit do soutěže. Uzávěrka přihlášek je 20. května 2019.

Pro všechny posádky vozů přihlášených do soutěže máme připraveny dárky i pamětní listy a zajištěno bude občerstvení. Tradičními hlavními partner volby nejkrásnější Tatry jsou společnost Tatra Truck, a. s. THT Polička s.r.o., které do soutěže věnují atraktivní ceny.
 
Po celý den hraje hasičská skupina Bonton Band. Vstup na akci, parkování v areálu a prohlídka muzejních expozic požární a civilní ochrany je zdarma.
Přihlášky a propozice k soutěžím jsou přílohou tohoto dopisu a naleznete je též na stránkách www.hzscr.cz.

Věřím, že si členové Vašeho sboru nenechají tuto jedinečnou hasičskou akci ujít a budu mít příležitost je přivítat ve Zbirohu. S případnými dotazy k akci a soutěžím mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Vlastimil Studený
vedoucí kanceláře generálního ředitele HZS ČR
a předseda pořádajícího sdružení Naše hasičská minulost

Ke stažení zde:

Tatrovani 2018_Prihlaska Vymena kola

Tatrovani 2019_Prihlaska Miss Tatra

Tatrovani 2019_Propozice Miss Tatra

Tatrovani 2019_Propozice Vymena kola