Vnitroorganizační dokumenty

STANOVY SH ČMS

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech
Stanovy

Organizační řád SH ČMS

– soubor předpisů SH ČMS – I/5 včetně příloh
V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydal výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem je podrobněji stanovit zásady vnitřní organizace SH ČMS zejména v návaznosti na Stanovy SH ČMS a obecně platné právní předpisy, mající vztah k činnosti SH ČMS.

Organizační řád
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Registrační list KSH
Registrační list OSH
Registrační list SDH
Registrační list okrsek
Příloha k reg. listu KSH
Příloha k reg. listu OSH
Příloha k reg. listu SDH
Příloha k reg. listu okrsku
Příloha k reg. listu SDH – přeregistrace
Vzor žádosti o změnu registrace SDH
Protokol o zrušení SDH

Jednací řád SH ČMS a Volební řád SH ČMS

– soubor předpisů SH ČMS – I/6 – 2006
Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 registrovaných u MV ČR pod č. j. VS/1-6176/91-R ze dne 26.9. 2005 a upravuje zásady jednání orgánů, které jsou závazné od SDH až po shromáždění starostů OSH.
Jednací řád

Statut odborných rad

Statut odborných rad

Statut aktivu Zasloužilých hasičů

Statut aktivu Zasloužilých hasičů

Vyznamenání

Statut vyznamenání a titulů SH ČMS – I/3 – 2010
Návrh na udělení ocenění SH MS ve formátu PDF

Stejnokrojový předpis SH ČMS – I/4 – 2010

Pro zajištění jednotného postupu při používání stejnokrojů vydalo SH ČMS stejnokrojový předpis číslo 1/4 – 2010. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.
Předpis
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11

Spisový, archivní a skartační řád

– Soubor předpisů SH ČMS – I/15
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS) v souladu se zněním zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví vydává spisový a skartační řád.
Spisový, archivní a skartační řád

Rukověť funkcionáře SDH

Rukověť funkcionáře SDH

Zakládací listina symbolů SH ČMS – I/2

V souladu s ustanovením článků 13 a 89 Stanov SH ČMS vydává shromáždění starostů OSH znění zakládací listiny symbolů.
Zakládací listina symbolů
Přílohy

Smlouvy

Smlouva s OSA

Soutěže v požárním sportu

Směrnice s vyznačenými úpravami 2011 – platnost od 1.1.2012
Směrnice ve znění platném od 1.1.2012 (bez vyznačených úprav)
Výklad pravidel PS
Používání přetlakového ventilu v soutěžích v PS – nakopírovat do Wordu
Přihláška na soutěž v postupových soutěžích v PS

Mládež

Směrnice činnosti s kolektivy MH
Směrnice Letní školy instruktorů
Směrnice hry Plamen 2016
Registrační list kolektivu
Směrnice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS, platnost od 1.9.2007 včetně výkladu
Dodatek č. 1 ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS ze dne 1.4.2008

Právní předpisy

ke stažení na www.dh.cz
Právní předpisy ke stažení

Směrnice sportovních oddílů

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů