Cvičení jednotek SDH v roce 2018

posted in: Novinky | 0

Ve dnech 5.5.2018 až 6.5.2018 proběhlo v Čejeticích připravované cvičení jednotek SDH okresu Strakonice, které bylo připraveno Odbornou radou represe (dále jen „ORR“). Toto cvičení bylo již sedmým ročníkem. Cvičení se zúčastnily následující jednotky SDH: Čejetice, Štěkeň, Přechovice, Skaličany, Třebohostice a Čimelice.

Tématem pro letošní rok byla zdravověda, ukázka služebního psa PČR a dálková doprava vody. Dopolední program byl zahájen v 8 hodin přivítáním vedoucím cvičení Ing. Pavlem Škardou a starostkou obce Čejetice paní Ivanou Zelenkovou.

Vlastní cvičení začalo v 9 hodin v místní jídelně. Začalo se ukázkou defibrilátoru, kterou nám připravila jednotka SDH Čimelice a následně vedl přednášku primář MUDr. Pavel Dohnal z 2.oddělení následné péče a Spánkové laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s., který nás seznámil s předlékařskou péčí a zásadami první pomoci. Součástí přednášky byla i praktická část s figurínou. Zde si většina cvičících vyzkoušela praktickou možnost umělého dýchání a přímé masáže srdce.

Po sobotním obědu, který zajistil pan Jaroslav Fišer – Gastro Fišer, jsme se všichni přemístili za místní zemědělské družstvo. Zde jsme simulovali požár lesa a postupně jsme nasazovali jednotky od vodního zdroje směrem k cisternám na požářiště. Vše se provádělo s rozvahou a byl kladen důraz na dodržování správných zásad zřízení čerpacího stanoviště a vedení hadicového vedení.

Po zhodnocení byla připravena ukázka služebního psa příslušníkem PČR Pavlem Varnuškou. Největší zájem byl o vyzkoušení „rukávu“ zachycení psem.

Po ukončení cvičení, proběhlo závěrečné zhodnocení celého cvičení a proběhl návrh na další ročníky. Následující cvičení by po domluvě s jednotkou SDH Čimelice mělo proběhnout v jejich lokalitě a témata se zatím připravují.

Všem, kteří se na cvičení podíleli, bych chtěl poděkovat a popřát, aby jim elán vydržel i do dalších ročníků.

OTAVSKÝ PLAMÍNEK 2018

posted in: Novinky | 0

Dobrý den,

v letošním roce pokračujeme již jedenáctým ročníkem naší pohárové soutěže kolektivů mladých hasičů okresu Strakonice „Otavský Plamínek“. Letošní ročník se koná v sobotu 5. května 2018. Celý program začíná již ve 12:00 hodin v letním areálu plaveckého stadionu Na Křemelce ve Strakonicích. Soutěžit začneme od 13:00 hodin.

V současné chvíli máme přihlášeno rekordních 54 soutěžních družstev (to je o deset více než v roce 2017!!!) z 20 dobrovolných sborů celého okresu, což znamená více než čtyři stovky soutěžících dětí ve věku 3-15 let. Otavský Plamínek znovu potvrzuje, že je největší a nejnavštěvovanější dětskou soutěží svého druhu na našem okrese. Do soutěže máme 11 přípravek, 26 mladších a 17 starších družstev. Novinkou letošního ročníku je to, že budou poprvé v historii Plamínku použity ve všech kategoriích tzv. nástřikové terče. To nám průběh celé soutěže i časově prodlouží.

Kromě vlastní soutěže vystoupí i strakonické mažoretky Otavanky a v průběhu odpoledne je pro děti připraven rovněž další program, o který se postarají kromě hasičů i strakoničtí policisté, vojáci a další.

Srdečně Vás zveme ke zhlédnutí této nevšední, atraktivní podívané.

Děkujeme Vám za podporu a spolupráci.

S pozdravem Ota Šmejkal.

 

Vzorové propozice postupových soutěží požárního sportu

posted in: Novinky | 0

Ústřední odborná rada hasičských soutěží 13. 3.  doporučila vzhledem k vývoji v oblasti hasičského sportu kompletní přepracování Směrnice hasičských soutěží s ohledem jak na požární sport, tak i další odvětví hasičského sportu (TFA, klasické disciplíny CTIF). Aktualizovaná směrnice by měla být připravena na podzim roku 2018.

Ve vzorových propozicích se promítají zejména technické pasáže pravidel požárního sportu. V platnosti však zůstává používání okna pro první úsek štafety 4 x 100 m ženy i přenos PHP na 4. úsecích štafet. Technické úpravy dalšího nářadí jsou z velké části pro závodníky zjednodušující. Tedy, použije-li závodník stejný materiál jako v roce 2017, vyhoví i současným pravidlům, s výjimkou dílu nastavovacího žebříku při štafetě 4 x 100 metrů.

S pozdravem

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.

tisková mluvčí SH ČMS

Římská 45, 121 07 Praha 2

cecrdlova@dh.cz

K novým pravidlům požárního sportu

posted in: Novinky | 0

Vážení starostové, starostky a všichni příznivci požárního sportu,

dovolujeme si vám zaslat informaci k novým pravidlům požárního sportu. V pátek 16. února 2018 vydalo Generální ředitelství HZS ČR nová pravidla požárního sportu.

Všichni sportující dobrovolní hasiči jsou jistě zvědaví, jak tyto změny bude reflektovat SH ČMS v nadcházející sportovní sezóně.

V úterý 13. března 2018 rozhodla Ústřední odborná rada hasičských soutěží na svém jednání, že pro vydání komplexní aktualizované Směrnice hasičských sportovních soutěží pro tuto sezónu není dostatek času. Důvodem je skutečnost, že nová Směrnice by již měla obsahovat pravidla všech sportů a nejen sportu požárního. Nová směrnice bude tedy připravena do podzimu 2018 tak, aby sbory dobrovolných hasičů měly dostatek času pro přípravu na další sezónu.

Pro letošní rok jsou připraveny vzorové propozice pro postupová kola v požárním sportu, které budou z velké části implementovat nová pravidla požárního sportu. Propozice vycházejí v části I. ze stávající Směrnice a v části II. přebírají nová pravidla požárního sportu s několika upřesněními, mezi která patří zejména používání okna na 1. úseku štafety žen a  přenášení PHP na 4. úseku štafety kategorie mužů i žen. Tyto vzorové propozice bude projednávat výkonný výbor SH ČMS dne 22. března 2018. Pokud budou schváleny, obratem vám je zašleme.

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.

tisková mluvčí SH ČMS

Římská 45, 121 07 Praha 2

cecrdlova@dh.cz

 

Úrazové pojištění mladých hasičů

posted in: Novinky | 0
Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová pojistná smlouva u pojišťovny Generali.
Pro posouzení, na kterou pojišťovnu hlásit případný úraz je důležité vždy datum, kdy k úrazu došlo, tedy veškeré úrazy, které se stali do 31. 12. 2017 se uplatní ještě u Kooperativy (bez ohledu na datum, kdy se škoda hlásí).
Naopak veškeré úrazy, ke kterým dojde 1. 1. 2018 a později se již budou hlásit na Generali.
Pojistnou smlouvu i formulář pro nahlášení škody naleznete na www.dh.cz v sekci pojištění.
Podrobné informace obdržíte na školení hospodářů nebo poradě vedoucích OORM v Přibyslavi.