Pojistná smlouva č. 0011-304-083 – pojištění pro případ úrazu

Pojistná smlouva byla uzavřena s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., podmínky smlouvy viz přiložené snímky smlouvy.

Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka
Pojistka

Plné znění pojistné smlouvy na stránkách dobrovolných hasičů