Nová pojistka ČOV pro sportovce SH ČMS od 18. let věku

posted in: Novinky | 0

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který  uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem  28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění  sportovců  SH ČMS od 18. let  platné od 1. 1. 2020   u Pojišťovny VZP, a.s.

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

POJIŠTĚNÉ OSOBY

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.  Pojištění  se  dále  vztahuje  na  všechny  účastníky  akcí  pořádaných  subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest  z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

ke stažení:

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.1310001770

Oznámení škodní události kolektivní úrazové pojištění

Pojistná smlouva č. 1310001770

Pojistné podmínky úraz ČOV 2018

Rozsah úrazového pojištění smlouvy č.1310001770

Úrazové pojištění sportovců od 18. let platné od 1.1. 2020