Dotazník pro SDH

posted in: Novinky | 0

VV SH ČMS dne 4.června 2020 schválil formát dotazníku, který je určen pro SDH. Jde o získání statistických údajů, přesně o zapojení SDH do pomoci obcím při Covid – 19.

Na žádost vedoucího ÚORR Roberta Kučery a ÚOROO Bohumíra Martínka vám zasílám odkaz na dotazník a prosím Vás o jeho předání do SDH.

Dotazník bude pro sbory rovněž k dispozici na www.dh.cz

Vyplnit ho samozřejmě můžete i z úrovně OSH nebo KSH (pokud již např. máte tyto údaje od sborů k dispozici), ovšem pro další zpracování je nezbytné vložit každý sbor samostatně.

Termín pro zaslání dat je do 30.07.2020.

odkaz na dotazník: