Úrazové pojištění mladých hasičů

posted in: Novinky | 0
Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová pojistná smlouva u pojišťovny Generali.
Pro posouzení, na kterou pojišťovnu hlásit případný úraz je důležité vždy datum, kdy k úrazu došlo, tedy veškeré úrazy, které se stali do 31. 12. 2017 se uplatní ještě u Kooperativy (bez ohledu na datum, kdy se škoda hlásí).
Naopak veškeré úrazy, ke kterým dojde 1. 1. 2018 a později se již budou hlásit na Generali.
Pojistnou smlouvu i formulář pro nahlášení škody naleznete na www.dh.cz v sekci pojištění.
Podrobné informace obdržíte na školení hospodářů nebo poradě vedoucích OORM v Přibyslavi.